Om föreningen

Skogalundshöjdens bostadsrättsföreing består av 17 hus med fyra lägenheter i varje i storlekar från 2:or till 5:or.

Styrelse

styrelsen@brfskogalundshojden.se

Carl Sidenvall, Ordförande 070 695 89 43
Fredrik Kols, v.ordf.
Anne Laquist, ledamot
Birgitta Strannerdahl, ledamot
Magnus Ojala, ledamot
Shahriar Vatani, ledamot
Maria Sahlén, HSB ledamot