HSB Brf Skogalundshöjden Infobrev #1 2021

HSB Brf Skogalundshöjden Infobrev #1 2021

Alla värmepumpar är installerade!

Sedan första kvartalet 2020 har vi successivt bytt ut värmepumparna i samtliga hus, nu i maj 2021 så byttes den sista värmepumpen ut. Vi har i samband med idrifttagningen av pumparna fått in mejl från olika boenden att de haft låg temperatur i lägenheten. Till stor del har detta rört sig om injusteringar som har behövts göra. Vi har publicerat en enkät på hemsidan för att samla in information kring om boende upplever störningar i varmvatten/värme.

Till enkäten (stängd)


Nu kan du ladda bilen via stolparna!

Vi har nu installerat insatser i föreningens motorvärmarstolpar som gör det möjligt att även ladda elfordon via dem.  Stolparna har accesskontroll så att endast behöriga får tillgång till ström. Debitering kommer att ske till den som kopplat upp sig till stolpen via mobil-app. Planen är att det kommer att tilläggas faktureringen av parkeringen via HSB. Instruktionsmaterial är på väg från leverantören och det ska samordnas med HSB, sedan publiceras detta på hemsidan.


Ingen städdag för våren 2021

Vårens städdag har vi valt att undanta i år för att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer. För att ändå förfina området men undvika samlingar föreslår vi åtgärder som boende kan utföra i sitt närområde för att bidra till föreningens helhet så som rengöring fönsterbleck och ytterdörr samt plocka ogräs.

Fyra kompostlådor för trädgårdsavfall är beställda som kommer att fördelas ut i området. Kompostkvarnen i gemensamma utrymmet kan sedan användas för grenar och buskar.


Inför grillsäsongen!

En vädjan är att försöka använda alternativ till tändvätska vid grillning så som tändrör eller grilltändare som är skonsammare för miljön och luften för grannarna.

Vi vill som alltid påminna om att kolgrill ej är tillåtet att nyttja på balkongen. Om du grillar utanför huset, tänk på att placera grillen på betryggande avstånd från luftintag till lägenheterna (Den vita ventilen på fasaden) och tänk på vindriktningen så att inte grannen får in allt matos. För dig som grillar men gasol, kom ihåg att gasolflaskor inte får förvaras i slutna utrymmen (dvs. inomhus eller i förråd) då ett eventuellt läckage kan bli explosivt.


Årsstämma 2021

Årsstämman kommer att genomföras med poströstning likt föregående år. Underlag för poströstning planeras att gå ut vecka 24 och stämman hålls 30 juni.


Mailadresser till Infobrev

För att enklare kunna distribuera information till boende vore det toppen om ni har en mailadress via vår hemsida https://brfskogalundshojden.se/medlemsinfo/nyhetsbrev/


Hälsningar från Styrelsen!
Carl(61A), Fredrik(52D), Anne(55D), Magnus(57D) och Shahriar(48D)

Kommentarer är stängda.