BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2024

BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2024

BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2024-01-02

Tillträde till lägenheter för föreningen t ex, för OVK

Vi börjar med att tacka de som hjälpte till och gav entreprenören TeBe Vent tillträde vid den nyligen genomförda OVK:n. Vi är också medvetna om att aviseringen med bara en vecka gjorde marginalen att hinna med att ordna med nycklar gjorde det svårt, men samtidigt måste man kunna med kort varsel ge föreningen tillträde för att åtgärda akuta fel där väntetid i en vecka kan vara förödande och där föreningen kan behöva komma in ändå. Allt det här finns reglerat i stadgarna §39.

Att vi inte får tillträde till lägenhet för OVK kan innebära att vi behöver göra kompletterande besök vid senare tillfälle med extra kostnader för föreningen som följd. OVK är något vi som förening måste genomföra var 6:e år enligt lagkrav, syftet är att vi ska ha en fungerande ventilation och därmed säkerställa en bra luftkvalitet i våra lägenheter.

Stamspolning i alla lägenheter tisdag 13 februari, 2024 till fredag 16 februari

Vi har beställt en stamspolning av samtliga lägenheter med syftet att undvika stopp som med bara några få utryckningar blir dyrare än att spola i samtliga lägenheter samtidigt som ett stopp i avloppet inte önskvärt. Att vi får tillträde för detta innebär att vi minskar risken för stopp i avlopp men också att vi minskar risken för följdproblem som läckage mm.

Avisering avseende vilken av ovanstående dag er lägenhet ska stamspolas samt instruktioner om förberedelser kommer GG Högtryckstjänst att avisera om en vecka innan. Samma gäller som vid OVK, man lämnar in sin nyckel enligt kommande instruktion eller är hemma vid aviserad tid.

Snöskottning utanför våra lägenheter

Vi har ingen entreprenör engagerad för att skotta från gatan och in till våra lägenheter, och därför måste vi organisera detta själva som en del av skötseln runt våra hus. Vi har alla olika förutsättningar i förmåga att kunna skotta och därför är det viktigt att samarbeta med dina grannar kring det här. Att vi måste hålla rent från snö är inte enbart för oss själva utan de som besöker föreningen yrkesmässigt eller privat.

Att föreningen sedan lång tid tillbaka beslutat att inte upphandla snöskottning handlar om att det är ytterst kostsamt att köpa in denna tjänst för oss eftersom det kräver handskottning på många enskilda ställen.

Nya avtal avseende inglasning av balkong
Alla som har en inglasning av balkong kommer under nästa år få skriva under ett nytt avtal som föreningen har tagit fram. Detta för att man som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för fasadförändringen och underhåll av denna. Läs mer på www.brfskogalundshojden.se  under Medlemsinformation; Inglasning av balkong.

Julgranar
Under helgen 13-14 januari, 2024 Kl 11-17 kommer kommunen ställa ut containrar på olika platser i kommunen. Platser meddelas efter nyårshelgen, se kommunens hemsida.

God fortsättning önskar Styrelsen

Inga-Lill, Fredrik, Jesper, Kristoffer, Maria och Christina

Kommentarer är stängda.