BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2023

BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2023

BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev #1, 2023-01-08

God fortsättning på nya året!

Information om avgifter

Avgiften ska täcka bostadsrättsföreningens löpande utgifter som räntor, amorteringar, skatter, försäkringar, el, uppvärmning med mera. Med stigande räntor och ökade kostnader för el är det nu nödvändigt att höja avgiften för att täcka kostnaderna för den löpande verksamheten.

Styrelsen har beslutat att höja avgiftsdelen med 13,3 % samt höja kostnaden för värme och varmvatten med 30 %. Höjningen kommer att ske från och med 2023-04-01.

Avgifterna är något som styrelsen har befogenhet att besluta om och som anges i stadgarna och bostadsrättslagens bestämmelser. Det står alltså styrelsen fritt att, vid behov, höja årsavgiften utan att inhämta något särskilt godkännande från bostadsrättsföreningens medlemmar. Det gäller både nya och gamla bostadsrättsföreningar. 

Kommentarer är stängda.