Arbetsinstruktion rengöring evakueringsfläkt i kök

Evakueringsfläkten är monterad bakom kryddhyllan i köket och driver ventilationen i lägenheten, den drar ut luft genom ventil i badrum samt genom fläktkåpan i köket där det även finns reglage för att styra fläkten.

Rengöring är lägenhetsinnehavarens ansvar och ska genomföras årligen.