BRF Skogalundshöjden Infobrev nr3

BRF Skogalundshöjden Infobrev nr3

BRF Skogalundshöjden, Nyhetsbrev NR 3, 2022-09-04

Arbetsdag

Nu börjar hösten närma sig och vi ser fram emot att träffas för en arbetsdag den 22 oktober kl 10. Vi träffas som vanligt vid övre soprummet och avslutar med grillning.

Fläkt i kök

Motorfläkten i köket behöver man rengöra minst 1 ggr/år. Det finns en utförlig instruktion här på hemsidan.

Uppföljning trädäck

Det bestämdes på stämman att en arbetsgrupp skulle utreda frågan om trädäck. Vi har fått för få personer som anmält sitt intresse. Styrelsen har därför bestämt att lägga ner förslaget om arbetsgrupp då intresset är för litet. Intresset för att bygga är nästintill obefintligt.

Underhåll av trädetaljer

Som lägenhetsinnehavare behöver vi underhålla trädetaljerna på balkongen, i trappan och entrén. Använd trallolja eller trälasyr. Detta för att utsatta delar på balkong och trappräcket inte ska ruttna, vilket tyvärr sker när det inte underhålls årligen.

Underhåll av ytterdörr

Färgen på utsidan av ytterdörren börjar på många ställen bli blekt. Dörren kan bli som ny om man vaxar den med naturligt bivax eller bilvax utan silikon. Om man ändå vill byta dörren ber vi er maila styrelsen om färgkod. Dörrtillverkaren av befintliga dörrar rekommenderar inte målning då dörrens ytskikt förstörs.

Underhåll av förrådsdörr

Om man torkar av utsidan av förrådsdörren regelbundet så undviker vi beläggning med alger. Algbeläggning leder tyvärr till att färgen spricker till slut. Om vi gör denna lilla insats så kan vi undvika att behöva måla om förrådsdörrarna.

Förvaring under balkonger

Om man vill förvara trädgårdssaker under balkongen så förvara gärna i förvaringslådor eller dylikt så det ser trevligt och städat ut runt våra fina hus. Man får inte förvara saker under huskroppen.                                                                                                              

Elpriser

Vi behöver vara sparsamma för att hålla föreningens elkostnader nere. Använd inte mer varmvatten än nödvändigt. Byt gärna till LED lampa i förrådet och glöm inte släcka. Stäng av elementen när ni öppnar fönster och vädrar.

Hastighetsbegränsning

Vi har fått flera mail till styrelsen om att boende upplever att man kör för fort i området. Även om hastighetsbegränsningen är 30 km så måste ju hastigheten anpassas till omständigheterna. Det är skymd sikt på vår gata och det bor många barnfamiljer i området. Vänligen sakta ner farten så våra föräldrar i föreningen inte behöver vara oroliga för sina barn. ”Efter en rullande boll kommer alltid ett springande barn”.

På grund av ovanstående kommer vi införa en hastighetsbegränsning på föreningens gata till 15 km/h.

Det är parkeringsförbud längs hela gatan, även i backen. Man får självklart stanna för i- och urlastning. Undantag är besökare med parkeringstillstånd för rörelsehindrad som får parkera på gångstråket med p-skiva i 6 timmar.

Hälsningar från styrelsen
Fredrik, Inga-Lill, Jesper, Christina, Kristoffer och Maria

Kommentarer är stängda.