Laddstolpar

Nu finns det möjlighet att ladda elbil från våra uttag i det som tidigare var motorvärmarstolpar men som numera är laddstolpar. Det är fortfarande möjligt att koppla in motorvärmare, men från och med nu är det med IMD (individuell mätning och debitering). Förbrukningen registeras genom en extern webbtjänst från EpSpot som också levererat utrustningen som sitter i stolparna, och från dem kommer data att skickas till HSB som därmed kan debitera oss för den el var och en förbrukar.

Priset (2021-06-29)

Öppningsavgift för session 2 kr

Elkostnad 2,55 kr/kWh