Parkeringspolicy

Parkeringspolicy

Datum 2020-01-18

Policy uppdaterades med ny tillståndsansökningsrutin.

Bakgrund

Parkeringsplatser är åtråvärda inte bara i föreningen utan även i hela Stockholm. På grund av ett större behov av parkeringsplatser än vi kan tillgodose har styrelsen utvecklat detta policydokument.

Medlems hyresrätt till parkeringsplats

Varje hushåll i föreningen har hyresrätt till en (1) fast parkeringsplats kopplad till lägenheten enligt bilaga I – Fasta P-platser

Om medlemmen inte har behov av sin rätt att hyra parkering har föreningen rätt att hyra ut den till annan medlem. Dock har alltid den boende hyresförtur till parkeringsplatsen om behov åter uppstår. Styrelsen har då rätt att säga upp den tillfälliga parkeringshyrestagaren.

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut p-plats i andrahand, inte ens till annan medlem i föreningen. Detta eftersom parkeringsplatserna inte är del av bostadsrätten. Endast föreningen har rätt att hyra ut dem.

Extra parkeringsplats

Styrelsen kan godkänna uthyrning av max en (1) extra parkeringsplats per hushåll i mån av tillgänglighet.

Uppsägning

 • Föreningens p-platser är endast till för medlemmarnas fordon. Styrelsen kan säga upp P-plats som upplåts huvudsakligen åt annans fordon än hushållets.
 • Styrelsen kan säga upp plats som upptas av avställt eller ej brukat fordon samt om boende saknar fordon.

Tillfälligt tillstånd att utnyttja besöksplats.

 • Styrelsen kan i undantagsfall, om alla fasta och extra platser är uthyrda, utfärda tillfälligt tillstånd för hushåll att använda besöksparkering.
 • Varje tillstånd bedöms individuellt utifrån hushållets behov i ansökan.För tillståndet utgår en månadsavgift motsvarande hyra av P-plats utan elstolpe.
 • Tillståndet gäller ett specifikt fordon och ska läggas synligt i framrutan.

Besökande fordon

 • Inga besökande fordon får parkeras annat än på anvisade P- platser i området.
 • Den generella regeln är att besökande fordon får stå på besöksparkering i max 6 timmar med P-skiva.
 • Besökare med handikapptillstånd har rätt att parkera på trottoaren vid bostaden som besöks. Generellt med P-skiva i max 6 timmar.
 • Vid besök längre än 6 timmar ska en ansökan om parkeringstillstånd skickas till parkering@brfskogalundshojden.se med:
  • registreringsnummer,
  • mellan vilka tider fordonet kommer att använda besöksparkering samt
  • vilken medlem som besöks.
 • Tillståndet beviljas passivt, dvs om inte styrelsen hör av sig så är ansökan godkänd till dess styrelsen avslagit den genom svarsmail.
 • Det är endast tillåtet att parkera på besöksparkering om syftet är att besöka boende i föreningen. Dvs inte exempelvis som parkering vid annan resa.
 • Om den boende väljer att byta plats med den besökandes fordon (dvs parkera sitt fordon på besöksparkeringen) gäller samma regler för den boendes fordon som annan besökandes.

Kontrollavgift

 • Styrelsen har rätt att utfärda kontrollavgift vid olovlig parkering
 • Kontrollavgiftens storlek beslutas av stämman per år.
  Förnärvarande 600kr
 • Om stämman inte beslutat om avgift har styrelsen rätt att besluta om den

Parkeringssamordnare

 • Parkeringssamordnare utses av styrelsen.
 • Parkeringssamordnarens ansvar är
  • att upprätthålla ett parkeringsregister
  • att svara på frågor om parkeringsregler i området
  • att meddela HSB om ändringar i parkeringsregistret

Kontaktuppgifter parkeringsplats

service.stockholm@hsb.se

Kontaktuppgifter gästparkering

parkering@brfskogalundshojden.se

Bilaga I – Tabell över vilken p-plats som respektive lägenhet har förtur till.

01    Klyvarevägen 42 A
02    Klyvarevägen 42 B
03    Klyvarevägen 42 C
04    Klyvarevägen 42 D
05    Klyvarevägen 44 A
06    Klyvarevägen 44 B
07    Klyvarevägen 44 C
08    Klyvarevägen 46 C
09    Klyvarevägen 48 D
10    Klyvarevägen 46 B
11    Klyvarevägen 48 A
12    Klyvarevägen 46 D
13    Klyvarevägen 44 D
14    Klyvarevägen 48 B
15    Klyvarevägen 48 C
16    Klyvarevägen 46 A
17    Klyvarevägen 50 A
18    Klyvarevägen 50 B
19    Klyvarevägen 50 C
20    Klyvarevägen 50 D
21    Klyvarevägen 52 A
22    Klyvarevägen 52 B
23    Klyvarevägen 52 C
24    Klyvarevägen 52 D
25    Klyvarevägen 54 A
26    Klyvarevägen 54 B
27    Klyvarevägen 54 C
28    Klyvarevägen 56 B
29    Klyvarevägen 56 A
30    Klyvarevägen 56 C
31    Klyvarevägen 56 D
32    Klyvarevägen 58 A
35    Klyvarevägen 58 D
36    Klyvarevägen 60 A
37    Klyvarevägen 60 B
38    Klyvarevägen 60 C
39    Klyvarevägen 60 D
40    Klyvarevägen 62 A
41    Klyvarevägen 62 B
42    Klyvarevägen 62 C
43    Klyvarevägen 62 D
44    Klyvarevägen 64 A
45    Klyvarevägen 64 B
46    Klyvarevägen 64 C
47    Klyvarevägen 64 D
48    Klyvarevägen 66 A
49    Klyvarevägen 66 B
50    Klyvarevägen 66 C
51    Klyvarevägen 66 D
52    Klyvarevägen 55 A
53    Klyvarevägen 55 B
54    Klyvarevägen 55 C
55    Klyvarevägen 55 D
56    Klyvarevägen 57 A
57    Klyvarevägen 57 B
58    Klyvarevägen 57 C
59    Klyvarevägen 57 D
60    Klyvarevägen 59 A
61    Klyvarevägen 59 B
62    Klyvarevägen 59 C
63    Klyvarevägen 59 D
64    Klyvarevägen 61 A
65    Klyvarevägen 61 B
66    Klyvarevägen 61 C
67    Klyvarevägen 61 D

Bilaga II – Förtydligande exempel

FRÅGA: Min syster/kompis ska åka på semester. Kan hon ställa bilen här i en vecka så hon slipper parkera på Arlanda?
SVAR: Nej. Besöksparkeringen är endast till för besökare till boende.

FRÅGA: : Jag får en tillfällig inneboende i sommar. Kan han/hon parkera på besöksparkeringen? ?
SVAR: :Ja, i mån av plats, efter tillståndsansökan. Kontakta styrelsens parkeringssamordnare för ansökan om långtidstillstånd. P-hyra utgår om längre tid än två veckor. .

FRÅGA: : Jag har köpt ny bil, kan jag ställa min gamla på besöksparkeringen tills jag hittar en köpare? ?
SVAR: :Kontakta parkeringssamordnare. Om endast ett fordon finns i hushållet så kan du ansöka om tillfälligt parkeringstillstånd. Om det tar mer än två veckor så läggs en p-månadshyra till din avgift. Om du redan har två fordon så har du max två veckor på dig att flytta eller avyttra bilen. Styrelsen beviljar inte tillfälliga tillstånd i sådana fall. .

Kommentarer är stängda.