Undersökning värme/varmvatten

Kära grannar!
För att få våra nya värmepumpar att fungera optimalt behöver styrelsen veta
hur ni upplever försörjningen av värme och varmvatten.
Vissa av er har haft stora problem med varmvatten och värme den senaste
tiden. Styrelsen har all förståelse för att det är jobbigt för er när det inte
fungerar som det ska. Nu ska det bli ordning på torpet.
Och för att kunna råda bot på den bristande inomhuskomforten behöver vi
veta hur det förhåller sig hos var och en av er. Det är därför viktigt att du svarar
på enkäten nedan så att vi får ett underlag till att göra nödvändiga och korrekta
justeringar.

Ange lägenhetsnummer eller Klyvarevägen nr + bokstav
Hur upplever du att temperaturen i din lägenhet är?
Hur är temperaturen på varmvattnet?
Är problemet störst vi någon viss tid på året?
Kommentera gärna här om du har problem som enkäten inte täcker.