Ändring av debitering för värme och varmvatten

Ändring av debitering för värme och varmvatten

Föreningen har avslutet IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten och från och med oktober införs istället schablondebitering. Avierna för 4:e kvartalet har redan gått ut och av den anledningen kommer under nästa vecka separata avier för värme och varmvatten att börja skickas ut, de gäller månaderna oktober, november och december. Från och med januari kommer värme och varmvatten vara inkluderat i månadsavgiften som aviseras. Det här innebär inte en avgiftshöjning utan är en omfördelning av de avgifter vi tagit ut sedan tidigare.

Nivån på värme- och varmvattenavgiften för hela föreningen är beräknad utifrån en normalförbrukning där vi använt mätdata från IMD och elräkningar, denna har sedan fördelats enligt det andelstal för årsavgifter (andelstal drift) som fastställts för varje lägenhet och som finns att se på ”Mina Sidor” på HSBs webbplats.

När styrelsen fick uppsägningen från vår tjänsteleverantör var utgångspunkten att handla upp en ny period med IMD för värme och varmvatten, men under arbetets gång upptäckte vi att det inte fanns förutsättningar för att fortsätta med IMD. De förutsättningar som finns gällande uppvärmning ger inget incitament att mäta energiförbrukning individuellt och därmed återstod endast varmvattenmätning. För att fortsatta mätning av varmvatten skulle vi behöva byta ut mätutrustningen, och med bara varmvattenmätning blev investeringskostnaden för stor i förhållande till det som vi kan spara genom att mäta individuellt.

Kommentarer är stängda.