Bilkörning/parkering

Bilkörning/parkering

Vi i styrelsen och medlemmar noterar att farthindren inte har den effekt som önskas, att hålla nere hastigheten. Vidare har det noterats att mobiltelefon används vid bilkörning och det är inte tillåtet vid framförande av fordon någonstans inte heller på föreningens del av Klyvarevägen.

Det är såklart inte alltid vi själva som gör fel, men det är vi som måste informera gäster, hantverkare etc, de som kommer hit, att respektera att det är en gata där vi kör försiktigt för att vi ska kunna känna oss trygga att vistas på gatan, både barn och vuxna. Det är viktigt att komma ihåg att bara för att man som bilförare anser sig ha full kontroll inte är detsamma som att man som oskyddad (gående/förälder etc) uppfattar det på samma sätt.

Påminner om att det är parkeringsförbud längs hela gatan, men är tillåtet att parkera på norra sidan av gatan för de med handikapptillstånd, förutom framkomlighet för räddningsfordon är det för fri sikt längs gatan.

Slutligen har styrelsen beslutat att inte längre tillåta utökad gästparkering vid vändplanen (mer än 6 timmar), vill man stå längre än 6 timmar hänvisas till gästparkeringen mellan 50 och 52. För parkering längre än 6 timmar ska mejl skickas till parkering@skogalundshojden.se, se parkeringspolicyn.

Kör försiktigt och visa hänsyn.

Kommentarer är stängda.