Trädäck

Trädäck

Styrelsen meddelar härmed att inga trädäck får byggas utan skriftligt lov av styrelsen. Ansökan ska innehålla fullständigt godkännande av grannar i huset samt lägenheter i grannhus. 

Styrelsen har under många år haft som policy att vår tomt, som består av naturtomt, dvs skog och slänter, och kulturtomt, dvs gräsmattor och rabatter, ska vara till nytta och nöje för våra medlemmar. På förfrågningar om att få anlägga en liten uteplats för att sitta stadigare har vårt svar varit att det i så fall skall vara litet, icke permanent och ha samtliga grannars godkännande och som från nu kommer inhämtas av styrelsen under dess behandling av ärendet.

Tyvärr har dessa krav inte följts fullt ut. Därför kräver vi från och med nu skriftlig ansökan med ritning godkänd av samtliga grannar. Vi kommer även att lägga ett styrelseförslag till stämman om att antingen göra det möjligt för styrelsen att hyra ut mark, på samma sätt som parkeringsplatser, eller att sälja mark som borätt för att inte en orättvisa ska uppstå. Om stämman väljer att mark ska kunna säljas som borätt kommer andelsvärden att justeras. Principerna för detta är inte utredda men vi har bett HSB om principiella råd. Även om det slutliga beslutet blir att mark säljs som borätt kommer ingen ersättning för förstörd egendom att utgå om något som anlagts och inte avlägsnats, skadas vid arbeten på föreningens hus.

Med anledning av att reglerna är under förändring kommer inga nya byggnationer att beviljas innan nytt regelverk är på plats.

På naturtomt får inte någon uteplats, odling eller annan kultivering anläggas. Denna del av tomten ska vara natur. Dvs man få inte anlägga uteplats, gräsmatta, rabatt eller odling.

Styrelsen vill ha medlemmarnas åsikter i dessa frågor med fokus på följande: 
Föredrar man möjlighet att hyra, köpa (som borätt) eller vill man se förbud mot att anlägga mindre uteplatser i anslutning till lägenheten?

Om man kan tänka sig hyra eller borätt, vilken typ av uteplats ska få anläggas? t.ex max storlek, användning etc. 

För att inte diskussionen ska urarta ber vi att ni skickar er åsikt till oss. Om frågan diskuteras på Facebook ber vi att ni håller er till er egna åsikt och INTE angriper andras åsikter. Alla medlemmar ska behandlas med respekt. Det är oerhört viktigt för vår sociala miljö att alla tar hänsyn till sina grannar.


MVh Carl Sidenvall, Ordförande

Kommentarer är stängda.